Krzysztof Klasiński

Krzysztof Klasiński

Obsługa pogrzebów i realizacja przewozów

Od kwietnia 2019 odpowiedzialny realizację zleceń przewozów i pogrzebów.