Piotr Michałek

Piotr Michałek

Od kwietnia 2019 r. w zakładzie odpowiedzialny za realizowanie przewozów na zlecenie osób prywatnych i instytucji, obsługę uroczystości pogrzebowych, przygotowanie miejsc pochówku, utrzymanie cmentarzy. Kontakt pod ogólnymi numerami telefonów firmy

Wspomnienia