Jakub Olszówka

Jakub Olszówka

Obsługa pogrzebów i realizacja przewozów

Od sierpnia 2018 r. w zakładzie odpowiedzialny za realizowanie przewozów na zlecenie osób prywatnych i instytucji, obsługę uroczystości pogrzebowych. Kontakt pod ogólnymi numerami telefonów firmy.