8 % VAT

8 % VAT

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2011 r. stawka VAT na usługi pogrzebowe wzrosła z siedmiu do ośmiu procent.
Stawka podatku VAT w wysokości 8 proc. jest stawką preferencyjną obowiązującą od 2011 roku (na okres przejściowy do końca 2013 roku zastępuje ona stawkę VAT w wysokości 7 proc.). Podlegają jej towary i usługi wymienione w:

  • załączniku nr 3 do ustawy o VAT,
  • rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Call Now Button