Członek PIPBP

Członek PIPBP

Dnia 9 maja 2006 r. po spełnieniu określonych warunków zostaliśmy przyjęci w poczet członków Polskiej Izby Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej.
Na okoliczność przyjęcia wydano stosowny certyfikat. Przynależność do Izby nobilituje i zmusza do jak najlepszego wykonywania powierzonych zleceń.

Aktualizacja: W roku 2009 organizacja zmieniła nazwę na Polska Izba Pogrzebowa.

Call Now Button