Ochrona znaku towarowego

Ochrona znaku towarowego

Nasze logo Requiem – Piątek zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczy Pospolitej Polskiej pod numerem 301084, znaczy to że jesteśmy jedyną firmą w Polsce uprawniona do używania tego znaku.

Call Now Button