Robert Nowicki

Robert Nowicki

Obsługa pogrzebów i przewozów

Od marca 2021 r. w zakładzie odpowiedzialny za realizowanie przewozów na zlecenie osób prywatnych i instytucji, obsługę uroczystości pogrzebowych, przygotowanie miejsc pochówku, utrzymanie cmentarzy.. Kontakt pod ogólnymi numerami telefonów.

Call Now Button