Umowa w sprawie warunków wykonywaniu usług cmentarnych na terenie cmentarzy komunalnych w Tarnowie

Umowa w sprawie warunków wykonywaniu usług cmentarnych na terenie cmentarzy komunalnych w Tarnowie

Zawarliśmy umowę z Miejskim Zarządem Cmentarzy w sprawie możliwości wykonywania niżej opisanych czynności: kopania grobów ziemnych, otwierania i zamykania grobów murowanych, grobów urnowych, pochowania do grobów ziemnych i murowanych, ekshumacji zwłok i szczątków, komasacji szczątków oraz demontażu i montażu obramówek na grobach ziemnych i murowanych. W związku z wykonywaniem tych czynności przez naszych pracowników jesteśmy w stanie obniżyć całkowite koszty pogrzebu na terenie cmentarzy komunalnych.

Call Now Button