Skip to content Skip to footer

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego requiem.pl

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego requiem.pl, funkcjonującego w sieci Internet, zwanych dalej „Sklepem” jest Zakład Usług Pogrzebowych REQUIEM z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bernardyńska 7, 33-100 Tarnów „Sprzedającym”.

Adres do korespondencji i dane kontaktowe:
Zakład Usług Pogrzebowych REQUIEM
ul. Bernardyńska 7
33-100 Tarnów
NIP: 873-326-05-57
Regon: 36569976700000

Natomiast „wykonawcą” jest Kwiaciarnia z Pasją Monika Małecka z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 10/2, 33-100 Tarnów

e-mail: mmalecka@kwiaciarniazpasja.pl
tel.: 607154809

Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu. Regulamin dostępny jest w na stronie internetowego sklepu pod adresem: requiem.pl

Sklep prowadzi sprzedaż tylko do pogrzebów wykonywanych przez Zakład Usług Pogrzebowych REQUIEM.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wieńców i wiązanek, znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu, zwanymi dalej „Produktami”. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane w Sklepach są cenami brutto. Cena obejmuje koszt dostawy na ceremonie.

Wieńce / wiązanki zamieszczone na naszej stronie internetowej prosimy traktować jako przykładowe. Wieńce / wiązanki i dekoracje na nich, mogą różnić się detalami od przedstawionych na zdjęciach.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego requiem.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru. Aby odstąpić od umowy prosimy o podanie przyczyny. Wieniec / wiązanka zamawiane przez naszą stronę są przeważnie zindywidualizowane przez klienta i nie mogą zostać zwrócone lub sprzedane drugi raz. Klient może odstąpić od umowy przy dostarczeniu na przykład złego lub zniszczonego wieńca/wiązanki. Podstawą do uwzględnienia reklamacji jest przedłożenie zdjęcia potwierdzającego wadę lub niezgodność zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres mailowy: mmalecka@kwiaciarniazpasja.pl

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 6 godziny jeżeli status zamówienia nie zmienił się na „w trakcie realizacji kwiatów”. Wieniec/wiązanka zamówiony przez sklep internetowy requiem.pl jest przygotowywany w dzień dostawy i jest świeży maksymalnie do 12 godzin. Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Dokumentacja:

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wysłania zdjęcia wykonanego
wieńca wraz z szarfą pogrzebową na chwilę przed przekazaniem go do
dostarczenia.

II. Zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową requiem.pl, poprzez pocztę elektroniczną, kierując zamówienie na adres mmalecka@kwiaciarniazpasja.pl oraz bezpośrednio w kwiaciarni pod nr telefonu 607-154-809, zamówienie złożone drogą mailową lub telefoniczną, oznacza, że klient zapoznał się z regulaminem sklepu oraz go akceptuje.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z zamówieniem klienta. Nie realizujemy zamówień w następujące dni:

  • Nowy Rok
  • Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych
  • Wszystkich Świętych
  • Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia
  • Możliwym jest wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

3. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży requiem.pl, przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Potwierdzenie to nie oznacza przyjęcia przez sklep zamówienia do realizacji, lecz stanowi potwierdzenie dla klienta, że jego zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w bazie danych sklepu.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o znajomości regulaminu sklepu i jego przestrzeganiu, również w przypadku złożenia zamówienia bezpośrednio na adres mailowy mmalecka@kwiaciarniazpasja.pl.

5. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli przez 1 dzień kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. 

6. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Produkty:

  • płatność przez Przelewy24.pl

Internetowe formy płatności Sklepu obsługuje serwis Przelewy24.pl. Korzystając z tego serwisu klient dokonuje opłaty w momencie składania zamówienia za pomocą jednego z dostępnych kont bankowych w panelu Przelewy24.pl.

7. Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel sklepu drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przez klienta adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, requiem.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie, bądź na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

9. Dostawa Produktów możliwy jest w następujący sposób:

  • Zakład pogrzebowy REQUIEM
  • Kwiaciarnia z Pasją
  • Osobisty w kwiaciarni

10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem mmalecka@kwiaciarniazpasja.pl ale zastrzeżeniem, że nie później niż 36 godziny przed realizacją dostawy.

11. Odbierając zamówiony towar nabywca powinien sprawdzić, czy wieniec/wiązanka nie został uszkodzony podczas transportu, a także czy wieniec/wiązanka jest zgodna z zamówieniem. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodności wieniec/wiązanki z zamówieniem, kupujący powinien spisać protokół reklamacyjny oraz jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.

12. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, po złożeniu zamówienia w terminie maksymalnie do 24 godzin od złożenia zamówienia, przy zachowaniu odstąpienia od realizacji zamówienia w formie przesłanego maila pod adres zdefiniowany w ramach zamówienia.

13. Zamówienia można składać maksymalnie 24 godziny przed uroczystością. 

III. Reklamacja i zwroty

1. Wszystkie dostarczone Produkty w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie dostawy pod wskazany adres, jeżeli tak reklamacja nie zostanie zgłoszona w trakcie dostawy, zamówienie jest traktowane jako zgodne z zamówieniem, które jest wolne od wszelkich wad prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie dostawy w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową/zamówieniem. Jeżeli reklamacja zostanie potwierdzona obustronnie w trakcie dostawy i klient nie będzie chciał odebrać zlecenia, klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały uiszczone w ramach zamówienia. Natomiast jeżeli w trakcie dostawy dostawca Sklepu stwierdzi, że zamówienie jest zgodne z złożonym wcześniej zamówieniem, klient powinien zapłacić za złożone zamówienie.

3. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zwrócona maksymalnie wartość wysokości zamówienia w terminie 10 dni roboczych.

6. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania reklamowanych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

Zakład pogrzebowy Requiem-Piątek Tarnów. Rodzinne uczucie i profesjonalne podejście.
Godziny otwarcia biura
Wieńce i wiązanki
Zamów kwiaty online przez naszą stronę lub zamów telefonicznie w naszej kwiaciarni. Zamówienia dokonasz na podstronie wieńce i wiązanki.

Requiem-Piątek © 2024. All Rights Reserved.